Extensie 
Identiteit & de 4 elementen
met Els Boon en Miranda van Keulen

9 & 10 februari 2019

Onderzoek naar de archetypische symboliek van de vier elementen aarde, lucht, vuur en water door C.G.Jung en Gaston Bachelard, maakt een interessante benadering mogelijk met betrekking tot onze identiteit.

Iedereen heeft onderdelen van de vier elementen in zich in verschillende verhoudingen. De grootste moeilijkheden in het bestaan doen zich voor wanneer één van de elementen er niet in slaagt zich te manifesteren.

Affectieve en erotische problemen kunnen bijvoorbeeld voor een deel worden toegeschreven aan het ontbreken van het element vuur in het karakter. Het gedrag en de verbindingen (hechtingen) van die persoon slagen er niet in om diepe gevoelens op te wekken.

Een ander kan bijvoorbeeld het element water ontberen en slaagt er daarom niet in om moeilijkheden op te lossen. Er is dan te weinig vloeiendheid en gevoeligheid in de aanpassing.

De mensen die 'slechts' aarde hebben, kunnen realistisch en praktisch zijn, maar hun persoonlijkheid is zwaar. Het ontbreekt hen aan innerlijke lichtheid.

De beschreven voorbeelden zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden die naar boven kunnen komen volgens de benadering van deze extensie 'Identiteit en de vier elementen'.
Het werk van Biodanza en de vier elementen maakt het mogelijk om de structuur van elke deelnemer te ontdekken en om door middel van de lichamelijke beweging en de dans te leren het onderdrukte element te uiten. De 'alchemische transmutatie' vindt alleen plaats door middel van de in de vivencia's gecentraliseerde elementen die, op archetypische wijze, de existentiële structuur van iedere deelnemer bepalen.

 

Waar:
vm Biodanzafabriek
Oostzijde 355
1508 EV  Zaandam

Tijd: zaterdag 10.00 tot ongeveer 19.00 uur
        zondag 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 185 euro
          over te maken op rekeningnummer NL66 ABNA 045 73 34 681 tnv RTS School Amsterdam
          ovv je naam en id en de 4 elementen Biodanza weekend

Wie: iedereen met Biodanza ervaring
        studenten Biodanzaschool Amsterdam
        studenten onder supervisie
        Biodanza docenten       

Aanmelding: stuur een mail naar info@biodanzaschoolamsterdam.nl  
                     als je niet per jaar de opleiding betaald, dan is je inschrijving definitief zodra je
                     betaling ontvangen is.